Category Archives: General

Die Bewerbungsfrist endet am 18. April 2014.

Das TED-Fellows-Programm ist auf der Suche nach 20 Innovatoren verschiedener Fachgebiete aus der ganzen Welt, die sich uns bei der TEDGlobal-2014-Konferenz in Rio de Janeiro, Brasilien, vom 2.-11. Oktober 2014 anschließen.

Bewerben Sie sich noch heute auf www.ted.com/fellows/apply

Die Bewerbungsfrist endet am 18. April 2014.

TEDGlobal 2014 || Fellowship application website banner

Wer kann sich bewerben?

Anders als die meisten führungsorientierten Programme konzentrieren wir unsere Suche weniger auf Geschäftsleute und Fachkräfte, Bürokraten und Regierungsbeamte. Für das TED-Fellows-Programm suchen wir Macher und Vordenker, Erfinder und Befürwörter, Fotografen und Filmemacher, Musiker und Künstler, Wissenschaftler, Unternehmer, Leiter von NGOs und Menschenrechtsaktivisten. Es werden Bewerber aus allen möglichen Fachgebieten für das TED-Fellowship-Programm berücksichtigt; Persönlichkeiten, die sich durch ungewöhnliche Leistungsbereitschaft und Charakterstärke auszeichnen und die das Potential haben, positive Veränderungen in ihrem jeweiligen Arbeitsgebiet bewirken zu können.

Alle Bewerber müssen über 18 Jahre alt sein und fließend Englisch sprechen. Das  TED-Fellows-Programm ist international und wir ermutigen insbesondere Bewerber aus Lateinamerika, sich für TEDGlobal-2014-Fellowship-Programm zu bewerben.

Über TEDGlobal 2014

Als Teil des TEDGlobal-2014-Fellowship-Programms schließen sich die Fellows der TED Community in Rio de Janeiro, Brasilien, vom 6.-10. Oktober 2014 an. Dort werden sie als reguläre Teilnehmer der TEDGlobal-2014-Konferenz beiwohnen und im Anschluss an einer dreitägigen Fellows-Konferenz teilnehmen, die speziell darauf abzielt, sie zu inspirieren, zu stärken und ihre Arbeit zu unterstützen. Auf dieser Konferenz werden die Fellows in den Genuss von qualitativ hochwertigen Weiterbildungsworkshops kommen und einen kurzen Vortrag vor der TED-Community halten, der gefilmt und für die Veröffentlichung auf TED.com in Betracht gezogen wird. TED übernimmt die Kosten für den Eintritt zur Konferenz, Hin-und-Rückreise nach Rio de Janeiro, Brasilien, sowie die Unterkunft und Verpflegung während der TEDGlobal-2014-Konferenz vom 2.-11. Oktober 2014.

Das TED-Fellowship-Program

Das TED-Fellowship-Programm bringt junge Innovatoren aus der ganzen Welt zusammen, damit diese sich über ihre Arbeit austauschen sowie neue Fertigkeiten erwerben und sich in der TED-Community einbringen können. TED wählt jedes Jahr mit Hilfe eines umfangreichen Bewerbungsprozesses eine Gruppe von 40 herausragenden Persönlichkeiten aus der ganzen Welt aus und lädt sie zur TED- oder TEDGlobal-Konferenz ein. Während der TED-Konferenz nehmen die Fellows an einer nicht-öffentlichen Fellows-Konferenz teil, bei der sie die Möglichkeit haben, sich kennenzulernen, Ideen auszutauschen und an Weiterbildungsseminaren teilzunehmen. Sie werden auch auf ein paar Überraschungen treffen. Die TED-Fellows haben ebenfalls die einmalige Chance, ihre außergwöhnlichen Ideen in einem eigenen TED-Vortrag auf der Konferenz zu präsentieren.

Das TED-Fellows-Programm ist mit einem weltweiten Netzwerk von 328 Persönlichkeiten aus 83 verschieden Ländern ein Treffpunkt für fachübergreifende Zusammenarbeit und Innovation.

Vorteile des Programms

Im Laufe des TED-Fellowship-Porgramms haben die Stipendianten Zugriff auf alle laufenden Programme. Sie können am kostenlosen SupporTED-Programm teilnehmen, bei dem ihnen professionnelles Coaching und Mentoring angeboten wird. Sie können mit einem PR-Experten zusammenarbeiten, der sich der Veröffentlichung ihrer neuesten Erfolge widmet, und sie haben die Möglichkeit, einen Vertrag mit einem PR- oder Literaturagenten zu unterschreiben. TED-Fellows sind in einem privaten Online-Netzwerk sehr aktiv, welches ihnen eine fachübergreifende Zusammenarbeit ermöglicht. Sie organisieren regionale Treffen und Ausflüge. Sie bauen auf dem “Funken”, den sie bei der TED-Konferenz erstmalig erlebt haben, auf. Die TED-Fellows haben die Möglichkeit, sich für ein erweitertes zweijähriges Senior-Fellowship-Programm zu bewerben und sich noch mehr in der TED-Community zu engagieren.

Für weitere Informationen:
Besuchen Sie uns unter: www.ted.com/fellows
Folgen Sie uns: @tedfellow
Sehen Sie sich dieses Video an: www.youtube.com/user/TEDFellowsTalks
Treten Sie dieser FB-Gruppe bei: www.facebook.com/TEDFellow
Lesen Sie: http://fellowsblog.ted.com

Translation credit: Helene Batt, Nadine Hennig

Thời gian nhận đơn kéo dài đến ngày 18/4/2014.

Chương trình Hội viên TED (TED Fellows) đang tìm kiếm 20 nhà sáng tạo hoạt động trong nhiều lĩnh vực và tạo nên những thay đổi tích cực trên khắp thế giới, để cùng chúng tôi tham gia TEDGlobal 2014, 2-11/10/2014 tại Rio de Janeiro, Brazil.

Hãy đăng kí tuyển chọn ngay hôm nay tại  www.ted.com/fellows/apply

Thời gian nhận đơn kéo dài đến ngày 18/4/2014.

TEDGlobal 2014 || Fellowship application website banner

Ai nên đăng kí?

Khác với phần nhiều chương trình dành cho các nhà lãnh đạo, chúng tôi tìm kiếm những đối tượng đặc biệt hơn để tham gia vào chương trình này. Chương trình Hội viên TED không hướng tới giới kinh doanh, các chuyên gia, nhà nghiên cứu chính sách hay cán bộ chính phủ, mà thay vào đó là những người ‘xắn tay áo và làm,’ những nhà sáng chế, luật sư, nhà làm phim và nhiếp ảnh gia, nghệ sĩ, nhà khoa học, các chủ doanh nghiệp, người điều hành các tổ chức phi chính phủ, và các nhà hoạt động nhân quyền. Chúng tôi tuyển chọn các cá nhân xuất sắc cho chương trình Hội viên TED trên khắp mọi lĩnh vực, dựa trên lịch sử thành tích, khả năng tạo ra ảnh hưởng tích cực, và dựa trên nhân cách của họ.

Đối tượng đăng kí tham gia phải trên 18 tuổi và phải thông thạo tiếng Anh. Chương trình Hội viên TED là một “gia đình” quốc tế, và chúng tôi đặc biệt khuyến khích các ứng viên Mỹ Latin tham gia vào chương trình Hội viên TEDGlobal 2014.

Về TEDGlobal 2014

Là một thành viên của chương trình Hội viên TEDGlobal 2014, các Hội viên sẽ tham gia hội thảo TEDGlobal 2014 cùng cộng đồng TED tại Rio de Janeiro, Brazil từ 6-10/10/2014. Trước đó, họ cũng sẽ tham gia vào chương trình tiền hội thảo, kéo dài ba ngày dành riêng cho Hội viên, được thiết kế đặc biệt để truyền cảm hứng và hỗ trợ các bạn. Tại hội thảo, các Hội viên sẽ được tham gia vào các khóa học kĩ năng ngắn và trình bày một bài nói chuyện TED Talk nhỏ cho cộng đồng TED. Bài nói này sẽ được ghi hình và cân nhắc lựa chọn đưa lên trang TED.com. Hội viên sẽ được nhận vé tham dự Hội thảo, vé khứ hồi đến Rio de Janeiro, Brazil và đài thọ mọi chi phí ăn ở trong suốt thời gian diễn ra TEDGlobal 2014 từ 2-11/10/2014.

Chương trình Hội viên TED

Chương trình Hội viên TED qui tụ những nhà sáng tạo trẻ đến từ khắp nơi trên thế giới, tạo điều kiện cho các bạn chia sẻ công việc của mình, tham gia vào cộng đồng TED và học hỏi kĩ năng mới. Mỗi năm, TED chọn ra 40 cá nhân xuất sắc từ khắp nơi trên thế giới, thông qua một quá trình tuyển chọn gắt gao, để tham gia vào hội thảo TED hoặc TEDGlobal. Tại Hội thảo, các cá nhân này sẽ tham gia vào các chương trình tiền hội thảo, được tổ chức dành riêng cho các Hội viên TED, nhằm tạo điều kiện cho các bạn gặp gỡ lẫn nhau, chia sẻ ‎ý tưởng, tham gia các khóa học xây dựng kĩ năng ngắn, và đón nhận một vài bất ngờ thú vị. Hội viên TED sẽ trình bày bài nói chuyện TED Talk của chính mình tại hội thảo – một cơ hội rất đặc biệt để các bạn lan truyền những ý‎ tưởng độc đáo của mình.

Với mạng lưới toàn cầu gồm 328 hội viên đến từ 83 quốc gia, chương trình Hội viên TED đóng vai trò là một trung tâm thúc đẩy sáng tạo và hợp tác liên ngành.

Lợi ích khi tham gia chương trình

Với tư cách là Hội viên TED, các bạn có thể tham gia vào bất kì chương trình hiện có nào của chúng tôi: Hội viên được tham gia miễn phí vào SupportTED (TED ‘hỗ trợ’), một chương trình huấn luyện và tư vấn chuyên nghiệp; làm việc với một chuyên gia PR chuyên nghiệp, giúp bạn chia sẻ những thành tích mới nhất, và có khả năng giúp bạn kí hợp đồng diễn thuyết hoặc xuất bản sách. Hội viên TED được tham gia vào một mạng lưới ảo riêng đặc biệt sôi nổi, tạo nhiều thuận lợi cho việc hợp tác đa ngành. Các Hội viên trong cùng khu vực địa lý sẽ tổ chức gặp gỡ offline và đi nghỉ cùng nhau, nhằm phát triển thêm dựa trên nền tảng mà Hội thảo TED khơi dậy. Hội viên TED cũng có cơ hội đăng kí tuyển chọn Hội viên Cao cấp, chương trình cho phép các bạn thêm hai năm để gắn bó chặt chẽ thêm với cộng đồng TED.

Để biết thêm thông tin, bạn có thể:
Truy cập trang: www.ted.com/fellows
Theo dõi: @tedfellow
Xem video tại: www.youtube.com/user/TEDFellowsTalks
Tham gia nhóm: www.facebook.com/TEDFellow
Đọc các bài viết tại: http://fellowsblog.ted.com

Translation credit: Lien Hoang, Nhu Pham

Of masks & magic: Uldus Bakhtiozina makes images that poke fun at stereotypes

Sadness Never Loneliness: A self-portrait of the artist as a desperate bride, addressing the cultural expectation that every young woman desires marriage. Image: Uldus Bakhtiozina

Sadness Never Loneliness: A self-portrait of the artist as a desperate bride, addressing the cultural expectation that every young woman desires marriage. Image: Uldus Bakhtiozina

A 12-year-old boy in a Stormtrooper helmet – and a tutu. A hulking man wearing a pre-Raphaelite collar of Barbie dolls. A bride standing wistfully in a garden, her face obscured by a wrestling mask. Russian photo-based artist Uldus Bakhtiozina’s whimsical and surreal images — which feature models as well as herself — raise an eyebrow at identity, gender and cultural stereotypes with humor and thoughtfulness. Exquisitely detailed and lit like classical paintings, her images reveal a vulnerability in her heavily costumed subjects, offering layers of meaning and emotion. At TED2014, we spoke to Uldus about her work and worldview. Below, an edited transcript of our conversation.

Tell us about yourself and how you got started.

I found my way to photography six years ago. At the time, I was doing my art degree in England. There I was, surrounded with so many stereotypes around my nationality, which made me smile and feel inspired at the same time. That’s why I started with self-portraits: I wanted to lay open those stereotypes and change people’s perceptions.

After I graduated from high school in Russia at 16, I studied politics, but I didn’t finish, because I realized that’s not the thing I want to do. So I moved to London for art school and studied at St Martin’s. My first degree was in graphic design. Afterwards, I did a degree in photography. I worked as a graphic designer, then as an art director, while in the process of evolving as a professional photographer. I tried different disciplines: porcelain sculpture, oil painting, illustrations, mixed media. My exploration of the arts helped me to realize that photography is the best tool to express my ideas. That’s what I do now, and what I want to do for the rest of my life.

How did you stumble on photography after trying other media? And why do you describe yourself as a photo-based artist rather than as a straight photographer?

I don’t think there is a straight photographer in the world. Photography is a tool for sending a message, not just for capturing a moment or for fashion. I describe my way of photography creation as hand-touched within the picture. I stitch costumes, glue backgrounds, draw and even cook sometimes to create the whole composition. I shoot on film, with a Pentax 67-II. This makes the process much longer than digital photography. There it is hand-touched again. I develop prints and scan them again, so the whole process of one image can take up to three months or longer.

Your portraits seem to bring out people’s internal conflicts, and put them out there for all to see. You must get to know people quite well before you take a picture.

Yes. Normally, I meet with my models a lot before I photograph them. We talk, we hang out. I want them to feel warm and relaxed, and to trust me. My last project involved mostly young men. In the Russian mentality, heterosexual guys don’t really like to pose. For them to dress up or be confronted with a camera, it’s kind of doing something girly. To convince them to be my models was an issue. Their occupations are many, but all of them came to my exhibition and brought their friends. I was happy about this, because I could integrate people who are typically so far away from each other’s subcultures — some of them far from the arts field. There were punks, architects, dancers, anarchists, illustrators, graphic designers, hairdressers, old-school skinheads, all mixed together. That was the most amazing thing. I feel that my art should give a smile and positive energy.

Why is that important to you?

We already have so much negativity around us, and I want to balance this. People sometimes create very negative tragedy art — about war, illness, revolution, politics. And while this can motivate people to move toward more positive things, generally, when you open up any social network or news blog, there is bad news, bad news, bad news. I believe in motivation by creating something positive. Negative and positive emotions should be balanced.

I want to give to my audience a little bit of fairytale. I consider my photography something that makes people happier. Like a meditation. I’m happy to hear people say that they can look at my photo work for hours and they feel healed.

To read the full interview, visit the TED Blog >>>

 

请在 2014 年 4 月 18 日前完成报名手续

TED 研究会员项目正在寻找 20 位跨领域的创新改革者,为世界提供影响力。快来参加 2014 年10 月 2 日到 11 日在巴西里约热内卢所举办的 TEDGlobal 大会!

今天就来申请!www.ted.com/fellows/apply

请在 2014 年 4 月 18 日前完成报名手续

TEDGlobal 2014 || Fellowship application website banner

谁应该来申请?

相較于许多其他以领袖为导向的項目,我们寻找更為多元的申请者。與其商务专业人士、政府官员或政策领导人,TED 研究会员项目更专注于实干家、创客、发明家、倡议者、电影工作者、摄影师、音乐家、艺术家、科学家、企业家、非政府组织负责人,以及人权活动家。在跨領域的基础上,我们根据其历史成就、工作潜力的积极影响,和卓越的个人特质来选拔 TED 研究会员。申请人必须年满 18 岁,并能使用流利英语。 TED 研究会员项目是一个全球性的家庭,我们特别鼓励拉丁美洲候选人來申请成為 TEDGlobal 2014 研究会员。

关于 TEDGlobal 2014

一旦成为 TED 2014 研究会员,他们将得以参加在今年 10 月 6 日至 10 日在巴西里约热内卢所举行的 TEDGlobal 2014 大会。在全程参与 TED 2014 大会后,还有一个专属于研究会员们的为期 3 天​​的研讨会,用来鼓励、支持和训练他们在不同领域的工作与活动。研究会员将在会中获得技能培训,并且可以在 TED 社区中分享他们的作品。这些演讲将有机会出现在 TED.com 的网站上。研究会员们将免费获得前往巴西里约热内卢的大会入场券、来回机票,以及从 10 月 2 日至 11 日之间 TEDGlobal 2014 大会的住宿招待。

TED 研究会员项目

TED 研究会员项目囊括了世界各地年轻的创新改革者,帮助他们分享他们的工作、参与 TED 社区,并且习得新技能。每年 TED 都会经由一连串严格的申请过程来选出 40 位卓越的成员,邀请他们参加 TED 或 TEDGlobal 的大会。在 TED 大会中,研究会员可以参加特别为他们准备的前置会议。在会中,他们可以相互认识、相互交流,并且分享新概念、参与技能培训工作坊,甚至还有机会遇见惊喜。 TED 研究会员也将获得在 TED 大会演讲的机会,谈论他们的作品——这是个传播他们非凡概念的好机会。 TED 研究会员项目在全球 83 国中拥有一个包含了 328 个成员的网络,这个项目是跨领域的合作创新枢纽。

参加项目的好处

在项目期间,研究会员可以访问任何我们正在进行的计划与活动:研究会员可以参与 SupporTED,这是一个免费的专业培训指导项目。研究会员也可以与专业的公共关系专家合作,致力分享他们最新的工作成果,并有机会和出版商签订出版合约。 TED 研究会员们非常活跃于一个特殊的私人线上网络,这网络促成了许多跨领域的合作。他们也组织区域性的会议活动,共同讨论在 TED 大会中所激荡出的火花。 此外,TED 研究会员也有机会申请成为资深研究会员,这将赋予他们另外 2 年和规模更大的 TED 社区互动合作的机会。

活动资讯:
官方网站:www.ted.com/fellows
推特信息:@tedfellow
观看视频:www.youtube.com/user/TEDFellowsTalks
加入脸书:www.facebook.com/TED​​Fellow
博客:fellowsblog.ted.com

Translation credit: Geoff Chen

הההרשמה פתוחה עד 18 באפריל, 2014

תוכנית עמיתי TED מחפשת עשרים מחדשים רב תחומיים בעלי השפעה כלל עולמית שיצטרפו אלינו ב TEDGlobal 2014, מהשני עד ה 11 באוקטובר 2014, בריו דה ג’נרו, ברזיל.

הגישו מועמדות היום! www.ted.com/fellows/apply

הההרשמה פתוחה עד 18 באפריל, 2014

TEDGlobal 2014 || Fellowship application website banner להגיש מועמדות?

אנחנו מחפשים מועמדים שונים מאשר תוכניות מוכוונות מנהיגות אחרות. במקום אנשי עסקים, אנשי מקצוע, קובעי מדיניות ופקידים ממשלתיים, תוכנית עמיתי TED מתמקדת באנשי מעשה, יוצרים, ממציאים, תומכים, יוצרי הסרטים וצלמים, מוזיקאים ואומנים, מדענים, יזמים, ראשי מלכ”רים, ופעילי זכויות אדם. אנחנו בוחרים אנשים לעמיתות TED ממגוון תחומים בהתבסס על הסטוריה השגים, על פוטנציאל העבודה שלהם ליצור השפעה חיובית ואופיים החזק.

מועמדים חייבים להיות בני לפחות 18 ולדבר אנגלית שוטפת. תוכנית עמיתי TED היא משפחה גלובלית ואנחנו בעיקר מעודדים מועמדים לטינו אמריקאים להגיש מועמדות לעמיתות TEDGlobal 2014.

על TEDGlobal 2014

כחלק מעמיתות TEDGlobal 2014 , עמיתים יצתרפו לקהילת TED בריו דה ג’נרו, ברזיל, ב 6-10 באוקטובר, 2014, שם הם ישתתפו ב TEDGlobal 2014 כמשתתפי כנס מלאים, שלפניהם שלושה ימים של כנס עמיתים שמתוכנן במיוחד לתת השראה, להעצים ולתמוך בעבודה שלהם. בכנס, עמיתים יהנו מסדנאות בונות כישורים ויעבירו הרצאה קצרה בפני קהילת TED, שמצולמת ותישקל לאתר TED.com. עמיתים מקבלים כרטיס כניסה לכנס, דמי נסיעה לריו דה ז’נרו, ברזיל ומגורים מלאים ל TEDGlobal 2014 מה 2 עד ה 11 באוקטובר, 2014.

תוכנית עמיתי TED

תוכנית עמיתי  TED מחברת מחדשים צעירים מכל העולם כדי לחלוק את פועלם, כדי להשתתף בקהילת TED וללמוד כישורים חדשים. מידי שנה, TED בוחרים 40 אנשים יוצאי דופן מסביב לעולם דרך תהליך ההרשמה המורחב להשתתף בכנס TED או TEDGlobal. בכנס TED, עמיתים משתתפים בכנס מקדים אקסקלוסיבי שם הם נפגשים, חולקים רעיונות, משתתפים בסדנאות בונות כישורים ונתקלים בכמה הפתעות. עמיתי TED מציגים גם הרצאת TED משלהם בכנס – הזדמנות חסרת תקדים להפיץ אל הרעיונות יוצאי הדופן שלהם. עם רשת עולמית של 328 אנשים מ 83 מדינות, תוכנית עמיתי TED היא מוקד לשיתוף פעולה רב תחומי וחדשנות.

הטבות התוכנית

למשך חברותם בתוכנית העמיתים, עמיתים זכאים לגשת לכל התוכניות שלנו: העמיתים משתתפים ב SupporTED, תוכנית אימון והדרכה מקצועית ללא עלות. הם יוכלו לעבוד עם מומחה יחסי ציבור שמוקדש לעזור לחלוק את ההשגים האחרונים שלהם ויש להם את האפשרות לחתום עם סוכן הרצאות או סוכן ספרים. עמיתי TED הם מאוד אקטיביים ברשת מקוונת פרטית מיוחדת, שממנה יוצאים הרבה שיתופי פעולה חוצי תחומים. הם מארגנים פגישות וסדנאות אזוריות, בונים על הניצוץ הראשוני שהתפתח בכנס TED. לעמיתי TED יש הזדמנות להגיש מועמדות להרשם כעמיתים בכירים למעורבות נוספת של שנתיים בקהילת TED המורחבת.

למידע נוסף:
בקרו ב: www.ted.com/fellows
עקבו אחרי: : @tedfellow
צפו ב: : www.youtube.com/user/TEDFellowsTalks
הצטרפו ל: www.facebook.com/TEDFellow
קראו: fellowsblog.ted.com

Translation credit: Ido Dekkers, Shlomo Adam

 

From an open sewer to a jewel of the city: Aziza Chaouni on uncovering and restoring the Fez River

For much of the past 20 years, architect and engineer Aziza Chaouni has been battling to restore the Fez River, which winds through the city’s medina – Fez’s historic medieval center and a UNESCO World Heritage Site. Heavily contaminated and covered over with concrete to contain the smell, the Fez River had been all but forgotten in recent decades. Not anymore: Chaouni has succeeded in uncovering the river, by working with the city’s water department since 2007, and she is now restoring and reconnecting the riverbanks with the rest of the city, while creating open, green public spaces, allowing the medina to breathe again. At TED2014, we asked her to tell the story of this extraordinary task.

How did you begin the task of uncovering the Fez River?

The whole story actually started as my thesis at Harvard. My thesis advisor told me to do something “that you feel passionate about and that could make a difference.” For years, I’d seen the river in my hometown being desecrated, polluted and filled up with trash and rats. It had become an open sewer and a massive trash yard at the core of the city.

The Fez medina has about 250,000 inhabitants, and all their untreated sewage went straight into the narrow river that runs through it. The river was also heavily contaminated by nearby crafts workshops and tanneries — with chemicals such as chromium 3, which is lethal. People working in the tanneries were getting skin cancer, and some of them were dying. It was terrible. Obviously the river started to stink, so people started building walls to block the view. Then, because it became a health hazard, they covered it with concrete starting in 2002. And because it was covered, people began using that open space as trash yard.

Actually, the first covering began in 1952, when Morocco was still a French protectorate, but it was for political reasons — so that French colonial power could easily enter the medina and control the population. Then, as the population grew and Morocco became independent, covering happened because of the stench.

In your Fellows talk at TED2014, you showed how the water feeds into both public fountains and those in private courtyards. Do people actually use that water? Were they getting sick?

Of course they were, especially from the toxic chemicals dumped in the river by craftsmen. It became dangerous to drink from a running fountain. Besides, a series of droughts and excessive extraction from the water table left little water available for the medina water network. By the 1980s, most of the fountains had become defunct, yet they had been central to its urban fabric. Imagine if Rome had no more running fountains! Can you imagine La Seine or the Thames being suddenly covered? The Fez River is smaller in scale, but the effect is similar: a central part of the city was amputated. When I witnessed all this, I was in college at Columbia University in New York at the time. I would have been 19. I was outraged; I wrote an article in the newspaper and I received hate mail, because of course it made the city look bad. At the time, I was an aspiring engineer. But due to my age and lack of experience, I was not taken seriously.

 

Contaminated water will also have been entering your food supply, your groundwater. Of course! Yes! Yes and yes and repeatedly yes. It would pollute the water table, which feeds the most fertile agricultural basin of Morocco. But this didn’t upset anyone. Environmental protection is almost seen as a luxury in developing countries: economic development, health and education are understandably bigger priorities. It’s a different mentality in Morocco. I heard many times: “Look, we’re eating the food and we’re fine, hence  nothing’s wrong!”

Many people are eating food exported from Morocco.

I know. And of course it’s not just Morocco — in so many emerging countries, you have high levels of environmental pollution, but you just don’t know about it as there is not much control or accountability. But the point is that if you uncover such a large-scale environmental hazard, even as an architect, you feel outraged and want to do something about it. So I decided, for my thesis, to propose re-envisioning the medina if the river were to be cleaned and uncovered.

My thesis took a slightly different approach to what I’m doing now. You see, the medina of Fez used to boast one of the oldest universities in North Africa, the Quarawiyine, but after Morocco’s independence in 1956, the government established an American style campus outside the city, which symbolized modernity. The university’s move caused the entire cultural life of the city to fade away. In my thesis, I proposed building a university in the medina, with the various departments to occupy the urban voids along the river. These voids had been created when the river was covered: houses were destroyed to make way for the heavy machinery required. My vision was that, once uncovered, the river would serve as a pleasant green feature, and its banks would be used as a circulation system linking the departments. Classrooms would be located in nearby abandoned buildings. The university model was unusual and innovative: it would be one of a heterogeneous network of buildings embedded within the medina’s urban fabric.

For me, bringing back the water and the university represented a double win. The university idea hasn’t happened yet, but working on this thesis allowed me to start thinking about the potential of the river for the city and its inhabitants. Many ideas I developed back then became a solid departure point for the actual project, which I started in 2007 in collaboration with my then-partner Takako Tajima.

To read the full interview, visit the TED Blog >>>

È possibile candidarsi fino al 18 aprile 2014. Presenta la tua candidatura oggi stesso!

 Il programma TED Fellows sta cercando 20 innovatori multidisciplinari che vogliono cambiare il mondo da invitare a TEDGlobal 2014, che si terrà dal 2 all’11 Ottobre 2014, a Rio de Janeiro, in Brasile.

È possibile candidarsi fino al 18 aprile 2014. Presenta la tua candidatura oggi stesso! www.ted.com/fellows/apply

TEDGlobal 2014 || Fellowship application website banner

Chi può candidarsi?

Cerchiamo candidati diversi da quelli normalmente ricercati in altri programmi orientati alla leadership. Invece di imprenditori, professionisti, esperti di politica e ufficiali del governo, il programma TED Fellows si concentra su promotori, maker, inventori, artisti, registi e fotografi, musicisti e scienziati, imprenditori, responsabili di ONG e attivisti dei diritti umani. Cerchiamo fellow da tutte le discipline, basandoci sui risultati raggiunti in passato, sul potenziale impatto positivo del loro lavoro e sulla loro forza di carattere.

I candidati devono essere maggiorenni e padroneggiare l’inglese. I TED fellow sono una famiglia globale e rivolgiamo uno speciale invito ai candidati dell’America Latina a fare domanda per la fellowship di TEDGlobal 2014.

A proposito di TEDGlobal 2014

In quanto parte della fellowship di TEDGlobal 2014, i fellow si uniranno alla comunità TED a Rio de Janeiro, in Brasile, dal 6 al 10 ottobre 2014, dove assisteranno a TEDGlobal 2014 in qualità di partecipanti a tutti gli effetti. TEDGlobal sarà preceduto da una conferenza di tre giorni dedicata ai fellow, progettata appositamente per ispirare, responsabilizzare e sostenere il loro lavoro. Alla conferenza, i fellow usufruiranno di preziosi gruppi di lavoro per lo sviluppo delle proprie capacità e terranno un breve discorso alla comunità TED, che verrà filmato e preso in considerazione per TED.com. I fellow hanno diritto ad accedere alla conferenza, alle spese di viaggio di andata e ritorno per Rio de Janeiro, e all’alloggio per il periodo di TEDGlobal 2014, dal 2 all’11 ottobre 2014.

Il programma TED Fellowship

La Fellowship TED riunisce giovani innovatori di tutto il mondo perché condividano il loro lavoro, partecipino alla comunità TED e imparino nuove capacità. Ogni anno TED seleziona, attraverso un approfondito processo di candidature per la partecipazione alle conferenze TED o TEDGlobal, 40 individui di spicco provenienti da tutto il mondo. Alla conferenza TED i fellow partecipano ad un esclusivo incontro pre-conferenza in cui si incontrano, condividono idee, prendono parte a gruppi di lavoro e ricevono qualche piacevole sorpresa. Durante la conferenza, i TED fellow presentano anche un proprio intervento, un’opportunità senza eguali per diffondere le loro idee innovative.

Con una rete globale di 328 partecipanti, provenienti da 83 paesi, il programma di fellowship di TED è un vero e proprio centro nevralgico di innovazioni e collaborazioni interdisciplinari.

I benefit del programma di fellowship

Per la durata della loro fellowship, i fellow hanno pieno accesso agli eventi che organizziamo: partecipano inoltre a SupporTED, un programma professionale, gratuito, di coaching e mentoring. Possono inoltre collaborare con un esperto in pubbliche relazioni dedicato per condividere i loro risultati finali e hanno la possibilità di firmare un contratto con un editore o un organizzatore di conferenze. I TED fellow sono estremamente attivi in uno speciale network online privato che scaturisce in diverse collaborazioni interdisciplinari. Organizzano anche incontri regionali e convegni, così da lavorare sugli spunti nati durante la conferenza TED. I TED fellow hanno anche l’opportunità di candidarsi per una Senior Fellowship di due anni, a contatto con l’intera comunità TED.

Per ulteriori informazioni:
Visita: www.ted.com/fellows
Segui: @tedfellow
Guarda: www.youtube.com/user/TEDFellowsTalks
Partecipa: www.facebook.com/TEDFellow
Leggi: http://tedfellows.posterous.com

Translation credit: Michele Gianella, Anna Cristiana Minoli

2014년 4월 18일까지 지원 가능합니다.

TED Fellows 프로그램에서는 2014년 10월 2일부터 11일까지 브라질 리오데자네이로에서 열리는 TEDGlobal 2014에  참가하실 20분의 혁신가를 모집하고 있습니다. 이 분들은 분야 융합적인 혁신가로서 세계적인 영향력을 가진 분들이기를 희망합니다.

바로 지원하세요! www.ted.com/fellows/apply

2014년 4월 18일까지 지원 가능합니다.

TEDGlobal 2014 || Fellowship application website banner

누가 지원할 수 있습니까?

저희는 리더쉽을 지향하는 다른 여러 프로그램과는 다른 분들을 발굴하고자 합니다.

본 프로그램에서는 사업가나 전문인, 혹은 정책에만 집중하는 공무원 대신 행동가, 혁신가, 지지자들, 영화 제작자와 사진가, 음악가와 예술가, 과학자, 예능인, NGO 지도자, 인권 운동가 등에 초점을 맞추고 있습니다.

저희는 모든 분야에 걸쳐 지금까지의 활동, 긍정적인 영향을 미칠 잠재력, 자신만의 개성이 지닌 강점 등에 근거하여 TED Fellowship에 여러분을 모십니다.

지원자는 만 18세 이상이어야 하며 영어에 능통해야 합니다. TED Fellows 프로그램은 전 세계적인 모임이며 특히 TEDGlobal 2014 fellowship 에는 라틴아메리카의 후보들께서 많이 지원하여 주시길 바랍니다.

TEDGlobal 2014에 대하여

펠로우쉽의 일환으로, 펠로우에 추대되신 분들은 2014년 10월 6일부터 10일까지 브라질 리오데자네이로에서 열리는 TEDGlobal 2014의  참가자로서 TED 공동체에 동참하시게 됩니다. 펠로우들은 또한 이 행사가 열리기 전 3일 간,  펠로우 모임을 통하여 각자가 하시는 일에 영감을 불어넣고 능력과 기반을 제고하실 수 있는 기회가 있습니다.

글로벌 행사에서 펠로우들은 가치있는 기술을 쌓는데 보탬이 되는 워크샵에 참여하시게 되며 TED 공동체를 대상으로 짧은 강연을 하시게 됩니다. 이 강연은 녹화되어 TED.com 에 게시될 수 있습니다.

펠로우들은 2014년 10월 2일부터 11일까지 브라질의 리오데자네이로에서 열리는 TEDGlobal 2014 행사에 무료로 입장하실 수 있으며 왕복 항공권과 해당 기간 동안 숙식을 제공받습니다.

TED Fellowship 프로그램

TED Fellowship 은 전세계의 젊은 혁신가들이 한데 모여 자신이 하는 일을 공유하고 TED 공동체에 참여하여 새로운 기술을 습득하실 수 있도록 하고 있습니다.

TED 에서는 매년 광범위한 지원 과정을 거쳐 TED 컨퍼런스 또는  TEDGlobal  컨퍼런스에 참여하시도록 세계적으로 특출한  40명의 펠로우를 선정합니다.

펠로우들은  TED  컨퍼런스 직전에 이 분들만의 모임을 통해 서로 만나 아이디어를 공유하고 기술을 축적할 수 있는 워크샵에도 참가합니다. 이 워크샵에서는 놀라운 것들을 접하실 수 있습니다.

TED 펠로들은 또한 컨퍼런스에서도 직접 강연하게 됩니다. 이것은 각자가 가진 특별한 아이디어를 알릴 수 있는, 견줄 데 없이 좋은 기회가 될 것입니다.

펠로우 프로그램은 83개국328명의 전 세계적 연결망을 통해 분야를 추월한 협력과 혁신의 중심이 될 것입니다.

프로그램의 혜택

펠로우쉽에 소속된 기간 동안 펠로우는 저희가 진행하는 모든 프로그램에 참여하실 수 있습니다: 펠로우들은 SupporTED 나 , 전문적인 코칭, 그리고 멘토링 프로그램에 무료로 참여하실 수 있습니다.

펠로우들은 그들의 최신 업적을 공유할 수 있도록 광고 전문가와 함께 작업할 수 있으며 강연이나 저술을 위해서 에이전트와  계약할 가능성을 갖게 됩니다.

TED 펠로우들은 특별한 온라인 연결망을 통해 대단히 활발하게 활동하고 있으며 분야를 넘어서는 많은 협력의 결과를 내고 있습니다.

또 그들은 회합을 주최하여 TED컨퍼런스의 발전을 이끄는 마중물의 역할을 하고 있습니다.

TED 펠로우들은 또한 향후 2년간 더 큰 TED 사회에 봉사할 수 있는 최고 펠로우에 지원할 기회를 갖게 됩니다.

더 많은 정보:
일반 정보: www.ted.com/fellows
팔로우: @tedfellow
영상: www.youtube.com/user/TEDFellowsTalks
참여: www.facebook.com/TEDFellow
문서: http://tedfellows.posterous.com

Translation credit: Keumseong Bang

Aanmelden kan tot 18 april 2014

Het TED Fellows Programma zoekt twintig multidisciplinaire wereldverbeteraars, om bij ons aan te sluiten op TEDGlobal 2014, van 2 tot 11 oktober 2014, in Rio de Janeiro, Brazillië.

Meld je vandaag aan! www.ted.com/fellows/apply

Aanmelden kan tot 18 april 2014

TEDGlobal 2014 || Fellowship application website banner

Wie kan aanmelden?

We zoeken naar andere deelnemers dan vele andere leiderschaps-geörienteerde programma’s. In plaats van zakenmensen, professionals, beleidsmakers en overheidsambtenaren, focust het TED Fellows-programma op doeners, makers, uitvinders, pleiters, filmmakers en fotografen, muzikanten en artiesten, wetenschappers, ondernemers, ngo-leidinggevenden en mensenrechten-activisten. We selecteren personen voor het TED Fellowship uit alle disciplines, gebaseerd op hun eerdere prestaties, op het potentieel van hun werk om een positieve impact te hebben en op basis van hun karaktersterkte.

Kandidaten moeten ouder zijn dan 18 en vloeiend Engels spreken. Het TED Fellows-programma is familie van de hele wereld en we moedigen vooral Latijns-Amerikaanse kandidaten aan om zich aan te melden voor het TEDGlobal 2014 fellowship.

Over TEDGlobal 2014

Voor het TEDGlobal 2014 fellowship sluiten Fellows aan bij de TED community in Rio de Janeiro, Brazilië van 6-10 oktober 2014, waar ze aan de volledige conferentie van TEDGlobal 2014 zullen deelnemen. Voorafgaand vindt een driedaagse Fellows-conferentie plaats, speciaal ontworpen om hun werk te inspireren, te bekrachtigen en te ondersteunen. Op de conferentie zullen Fellows waardevolle vaardigheidstrainingen krijgen en een korte talk geven aan de TED community. Deze wordt gefilmd en in beschouwing genomen voor publicatie op TED.com. Fellows krijgen toegang tot de conferentie, transport naar en logies in Rio de Janeiro, Brazilië van 2 tot 11 oktober 2014

Het TED Fellowship-programma

Het TED Fellowship brengt jonge vernieuwers uit de hele wereld samen om hun werk te delen, om deel te nemen aan de TED community en nieuwe vaardigheden te leren. Elk jaar selecteert TED 40 prominente mensen van over de hele wereld via een uitgebreid aanmeldingsproces om deel te nemen aan ofwel de TED of TEDGlobal-conferentie. Op de TED-conferentie nemen Fellows deel aan een exclusieve voor-conferentie waar ze elkaar ontmoeten, ideeën delen en hun vaardigheden aanscherpen op workshops waar hen een paar verrassingen te wachten staan. TED Fellows presenteren hun eigen TED Talk of de conferentie – een ongeëvenaarde kans om hun ongewone ideeën te delen.

Met een wereldnetwerk van 328 personen uit 83 landen is het TED Fellows-programma een centrum voor samenwerking en innovatie over vele disciplines.

Programma voordele

Gedurende hun fellowship, hebben Fellows toegang tot onze lopende programma’s: zoals SupporTED, een kosteloos professioneel coaching- en mentoring-programma. Ze kunnen werken met een PR-expert die hen helpt hun laatste prestaties te delen en hebben de mogelijkheid om te tekenen bij een agent of boekagent. TED Fellows zijn uiterst actief in een speciaal afgeschermd online netwerk, waarbij samenwerking tussen disciplines mogelijk wordt gemaakt. Ze organiseren regionale ontmoetingen of retraites, voortbouwend op het vuur ontwikkeld op de TED Conferentie. TED Fellows hebben ook de kans om zich aan te melden voor een Senior Fellowship voor nog eens twee jaar engagement in de grotere TED community.

Meer informatie:
Bezoek: www.ted.com/fellows
Volg: @tedfellow
Bekijk: www.youtube.com/user/TEDFellowsTalks
Word lid van: www.facebook.com/TEDFellow
Lees: http://tedfellows.posterous.com

Translation credit: Christel Foncke, Valérie Boor

Off-track explorations: post-TED Vancouver with Jorge Mañes Rubio

Artist and perpetual tourist Jorge Mañes Rubio makes art inspired by the unexplored, ignored, and abandoned places on Earth. (Read more about his current project to create a micronation in an underprivileged Amsterdam neighborhood here.) After TED2014, he stayed on in Vancouver to explore, and found a few spots you wouldn’t likely see on the beaten path, from a derelict floating McDonald’s to a Sikh temple.

“I was lucky to be able to spend some time in Vancouver after TED2014,” says Rubio. “I didn’t want to leave without having the chance to get to know the city a little bit better, from well known spots in downtown to hidden gems outside the city. During the very busy week at TED it’s hard to find time to explore the city, so if you didn’t have the chance, here are a few interesting places I came across in a post-TED state of mind…”

The McBarge was the first floating McDonald’s location in the world, built for Expo ‘86 in Vancouver. It was moored on Expo grounds in Vancouver’s False Creek, showcasing the newest technology and architecture. The restaurant was designed by Robert Allan Ltd. and was one of five McDonald’s locations on the Expo grounds. Although the floating design allowed for the barge to operate in a new location following the exhibition, the derelict McBarge has since been abandoned and anchored in Burrard Inlet. This abandoned floating restaurant reminds me of many other great structures and buildings built for very specific events – Expos and Olympics – all over the world, which a few years later fail to find a second purpose and end up forgotten in decay.

The McBarge was the first floating McDonald’s location in the world, built for Expo ‘86 in Vancouver. It was moored on Expo grounds in Vancouver’s False Creek, showcasing the newest technology and architecture. The restaurant was designed by Robert Allan Ltd. and was one of five McDonald’s locations on the Expo grounds. Although the floating design allowed for the barge to operate in a new location following the exhibition, the derelict McBarge has since been abandoned and anchored in Burrard Inlet. This abandoned floating restaurant reminds me of many other great structures and buildings built for very specific events – Expos and Olympics – all over the world, which a few years later fail to find a second purpose and end up forgotten in decay.

 

The gigantic Chevron Gas Refinery Substation is probably the most impressive industrial landscape you can find in Vancouver. It has been operational since the petroleum company set up operations in Canada in 1935. Here, crude and synthetic oils, condensate and butanes are transformed into 50,000 to 55,000 barrels of motor gasolines, diesel, jet fuels, asphalts and propane every day.

The gigantic Chevron Gas Refinery Substation is probably the most impressive industrial landscape you can find in Vancouver. It has been operational since the petroleum company set up operations in Canada in 1935. Here, crude and synthetic oils, condensate and butanes are transformed into 50,000 to 55,000 barrels of motor gasolines, diesel, jet fuels, asphalts and propane every day.

 

While the roots of Vancouver's Chinese community go back a long way, there have been large migrations from Hong Kong and China in the past 30 years. I’m always very interested in ancient Asian culture, temples and rituals, and the Dr Sun Yat-Sen Classical Chinese Garden was definitely worth the visit. Vancouver’s Chinese Garden was built in 1985 and 1986, inspired by the principles and techniques of the original Ming dynasty garden, creating a huge contrast with the city’s landscape. Even though this is a public garden, it was surprisingly quiet compared to the much busier Chinatown, right on the other side of the walls.

While the roots of Vancouver’s Chinese community go back a long way, there have been large migrations from Hong Kong and China in the past 30 years. I’m always very interested in ancient Asian culture, temples and rituals, and the Dr Sun Yat-Sen Classical Chinese Garden was definitely worth the visit. Vancouver’s Chinese Garden was built in 1985 and 1986, inspired by the principles and techniques of the original Ming dynasty garden, creating a huge contrast with the city’s landscape. Even though this is a public garden, it was surprisingly quiet compared to the much busier Chinatown, right on the other side of the walls.

 

A few stops on the Skytrain and you’ll go from downtown’s high skyscrapers to real suburban neighborhoods. This was the most unique and authentic house I found, right across my friend’s place. It reminded me of many other pictures I’ve seen in suburban American neighborhoods such as in Detroit. Unfortunately, I didn’t get the chance to talk to the owners to find out more about this house and its story, because there must be something special about this place. By the way, even if they might seem small, most of these houses are divided, with different tenants on the ground and first floors.

A few stops on the Skytrain and you’ll go from downtown’s high skyscrapers to real suburban neighborhoods. This was the most unique and authentic house I found, right across my friend’s place. It reminded me of many other pictures I’ve seen in suburban American neighborhoods such as in Detroit. Unfortunately, I didn’t get the chance to talk to the owners to find out more about this house and its story, because there must be something special about this place. By the way, even if they might seem small, most of these houses are divided, with different tenants on the ground and first floors.

 

After taking a wrong turn on the highway in Richmond, I ended up in the Nanak Sar Gurdwara Gursikh Temple. This is a place of worship for Sikhs, but its location and architecture adds a great deal of uniqueness to the temple. Its bright colors, flags and plaster animals got my attention as soon as I drove by. Located pretty much in the middle of nowhere, it features all kinds of decorative elements such as lions, elephants, fountains…  My first thought was that it might be an exotic theme park, till I drove into the parking lot and saw the elegant and colorful clothes people were wearing. Turns out that it was Sunday morning, probably the busiest time for a Gurdwara. At that time I didn’t know, but Gurdwaras are open to everybody, despite your religion, age or sex. I didn’t dare go into the building, but I had time to take a few pictures and enjoy what ended up being one of the most unexpected sceneries during my trip.

After taking a wrong turn on the highway in Richmond, I ended up in the Nanak Sar Gurdwara Gursikh Temple. This is a place of worship for Sikhs, but its location and architecture adds a great deal of uniqueness to the temple. Its bright colors, flags and plaster animals got my attention as soon as I drove by. Located pretty much in the middle of nowhere, it features all kinds of decorative elements such as lions, elephants, fountains… My first thought was that it might be an exotic theme park, till I drove into the parking lot and saw the elegant and colorful clothes people were wearing. Turns out that it was Sunday morning, probably the busiest time for a Gurdwara. At that time I didn’t know, but Gurdwaras are open to everybody, despite your religion, age or sex. I didn’t dare go into the building, but I had time to take a few pictures and enjoy what ended up being one of the most unexpected sceneries during my trip.